Общи условия за ползване
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговецът предоставя продукти на своите клиенти в интернет, посредством електронен магазин www.evelinecosmetics-bg.com. Тези условия обвързват всички потребители. С регистрацията си в сайта, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение в лог-файловете на сървъра на evelinecosmetics-bg.com, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на магазина, представляват демонстративен онлайн каталог, описващ разнообразието от продукти, които търговецът предлага.
 4. След натискане на бутона "Потвърди поръчката"клиентът се съгласява да закупи продуктите, намиращи се във виртуалната кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката по електронната поща, като по този начин се счита, че договорът е сключен.
 5. Търговецът си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка в случай, че продуктите не са налични. При липса на складова наличност от заявените продукти, в рамките на работната седмица, търговецът се задължава да уведоми клиента за изчерпването им, както на посочената електронна поща, така и на посочения от него телефонен номер. В случай, че е направен паричен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на паричната сума или замяна на поръчката.
 6. Цените на продуктите, посочени в сайта, не включват разходите по  тяхното транспортиране.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 

 1. Клиентът има право да разглежда продуктите в електронния магазин и да прави поръчки.
 2. Клиентът има право да се информира за състоянието на продуктите, да задава всякакви въпроси, касаещи продуктите, както и да проследява статуса на своята поръчка.
 3. Клиентът носи пълна отговорност за съхранението на  своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него (или от трето лице) чрез използване на неговите данни. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите данни, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Клиенът е длъжен да заплати стойността на поръчката, според обявения начин в интернет страницата на магазина.
 5. Клиенът се задължава да посочи валиден, телефонен номер, адрес за доставка и електронна поща, както и да плати стойността на поръчката и куриерските разходи. Длъжен е да осигури достъп и възможност за получаване на пратката. При невъзможност за доставка поради непълен или неточен адрес, търговецът не носи отговорност и следователно повторното изпращане на пратката е за сметка на клиента.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Търговецът гарантира на своите клиенти конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, търговецът може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 2. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил неговото писмено съгласие, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламация се приема в срок от 14 работни дни от датата на получаване на продуктите, която е посочена в товарителницата на пратката. Ако се установят повреди в опаковката или несъответствие в съдържанието на продуктите, рекламация се прави в момента на получаването й в присъствието на куриер. С негова помощ се попълва констативен протокол в три екземпляра.