Общи условия

 

 1. Уводни разпоредби

 

 • Съгласно тези Общи условия, ние дефинираме взаимоотношенията между електронния магазин на адрес www.evelinecosmetics-bg.com и вас, нашият клиент, който сключва договор за покупка с нас.

 

 • Прилагаме единен подход към клиентите си и им предоставяме същите ползи независимо дали са потребители или не. Следователно правилата, изложени в тези Общи условия, са приложими за всички наши клиенти.

 

 • Настоящите Общи условия обхващат предимно покупката на стоки в нашия електронен магазин. Отнасят се до закупуване на стоки по интернет или на нашата клиентска телефонна линия.

 

 1. Сключване на договор за покупка

 

 • Можете да сключите договор за покупка с нас дистанционно чрез електронния магазин или на нашата клиентска телефонна линия.

 

 • В случай на договор за покупка, сключен дистанционно, поръчката, направена чрез подаването на поръчката в уебсайта или чрез клиентската телефонна линия, представлява проект на договор за покупка. Поръчката е валидна за период от 7 дни и ние ще потвърдим получаването й по електронна поща. Тогава договорът за покупка се сключва при приемане на проекта под формата на доставка на поръчаните стоки. За изпращането на стоката ще ви информираме по електронна поща.

 

 • Ние нямаме определени ограничения в количеството на доставяните стоки до крайния потребител. Дори в случай на отстъпки или разпродажби, нямаме максимално количеството, което можем да доставим.

 

 1. Отказ от договор без причина

 

 • Съгласно законодателството, имате право да се откажете от договор, сключен в интернет или по телефона, без да посочите причина, в рамките на 14-дневен срок от доставката на стоката.

 

 • Ако желаете да упражните това право, трябва да ни уведомите за решението си да се оттеглите от договора, в посочения по-горе срок. Най-добрият начин да направите това е да се свържете с нас на office@evelinecosmetics-bg.com или като позвъните на тел. +359 898 517 778. Може също да използвате формуляра за връщане и замяна, който получавате с вашата пратка.

 

 • В случай, че се откажете от договора в рамките на 14 дни от доставката на стоките, ще ви възстановим покупната цена на стоката, както и разходите за доставка в размер, съответстващ на най-евтиния предлаган метод на доставка. Горепосочените средства се възстановяват незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на оттеглянето. Въпреки това, в съответствие със закона, можем да изчакаме с плащането, докато не върнете стоките. За възстановяването на сумата ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупната цена, освен ако не сме се споразумели за друго.

 

 • Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, трябва да изпратите стоката до адреса или офиса на куриерската фирма, от където е била изпратена. В този случай, вие поемате разходите, свързани с връщането на стоката.

 

 • Моля, имайте предвид, че по закон носите отговорност за всяко намаление на стойността на стоките, възникнало в последствие на използването им по начин, различен от необходимото, за да се запознаете с тяхното естество, свойства и функционалност (напр. ако използвате парфюм дори след като вече сте го изпробвали). Имайте предвид също, че нямате право да се откажете от договора, в случай че стоките са извадени от опаковката им и не могат да бъдат поставени обратно в опаковката по хигиенни съображения (напр. отворени козметични продукти и други стоки, които влизат в пряк контакт с кожата ви).

 

 1. Рекламации

 

 • Ако при доставка се установи, че по стоката има дефект, можем да се договорим за обезщетение под формата на ваучер. Също така, ще имате право да изискате отстраняване на дефекта под формата на нова доставка или ремонт. В случай, че отстраняването на дефекта е невъзможно или неоправдано за нас, ще имате право да поискате отстъпка от покупната цена, а ако дефектът е съществен, имате право да направите отказ от договора за покупка.

 

 • Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).

 

 • Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с оплаквания, на office@evelinecosmetics-bg.com или на тел. +359 898517 778. Моля, изпратете ни стоките, обект на рекламацията, до адреса или офиса на куриерската фирма, от където са изпратени, заедно с попълнен формуляр за връщане и замяна, който получавате с вашата пратка. Моля, не забравяйте да посочите какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.

 

 • Ще ви информираме за хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с вас също и по телефона.

 

 • Ще вземем решение по рекламацията своевременно. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта, обикновено няма да надвишат 30 дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.

 

 • В случай на обоснована рекламация ще поемем разходите, свързани с връщането на стоката.

 

 1. Начин на плащане и доставка

 

 • Можете да изберете начина на плащане и доставка от предлаганите от нас опции. Преди изпращането на поръчката ще ви уведомим за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи.

 

 • Предлаганите в момента методи на плащане и доставка, както и техните цени, могат да бъдат намерени тук.

 

 • Посоченият срок за доставка е само ориентировъчен и се базира на ориентировъчното време за доставка на куриерската фирма.

 

 • Запазваме си правото да предоставим доставката на стоки безплатно в избрани случаи.

 

 1. Разни

 

 • Предоставяме на клиентите си различни ваучери за отстъпка, подаръци и др. Използването им се ръководи от правила, за които уведомяваме клиента при всеки отделен случай. Освен ако не е посочено друго, всеки ваучер за отстъпка или подарък може да се използва само веднъж и само един ваучер от същия тип може да се приложи към една покупка. Освен ако не е предвидено друго, отстъпките не могат да бъдат комбинирани. В случай че стойността на ваучера за подарък е по-голяма от стойността на цялата покупка, разликата не се прехвърля на нов ваучер и неизползваната сума не се възстановява.